Tennislessen op woensdag

24 maart 2019

Bij de inschrijvingen voor de tennislessen bleek er veel animo te zijn voor m.n. de lessen op de woensdagavond. Gezien de terugloop van ons ledenaantal, een beoordeling of deze leden ook op een andere avond ingedeeld zouden kunnen worden en na een evaluatie van de baanbezetting op de woensdagavond, hebben we besloten om bij wijze van proef van 19.00 uur tot en met 20.00 uur 2 extra banen voor deze tennislessen ter beschikking te stellen. Na 9 lessen (begin juni) zullen wij evalueren, of de lessen in deze opzet met nogmaals 9 lessen verlengd kunnen worden. E.e.a. impliceert, dat op de banen 5 en 6 gedurende dit ene uur niet afgehangen kan worden, dus gelieve daar rekening mee te houden.

Nieuwscategorieën