Contributie 2024

Vastgestelde contributie 2024

Jaarlidmaatschap 01-01-2024 / 31-12-2024
Senior € 210,00
Studerend senior € 170,00
Competitie junior * €   25,-
Competitie senior * €   65,-
Zomerchallenge excl. lessen (actie) ** €   50,-
Zomerchallenge incl. 4 lessen (actie) €   99,-
Ondersteunend *** €   30,-
 
 
Voor de Jeugd tot en met 17 jaar is een all-in lidmaatschap van toepassing. Er kan
gekozen worden uit een basis-lidmaatschap (1x keer per week trainen) of een plus-
lidmaatschap (2x per week trainen).

In dit lidmaatschap is de contributie opgenomen, als ook de lessen, competitie,
deelname aan het Open Jeugdtoernooi en deelname aan diverse activiteiten
gedurende het jaar.

De genoemde bedragen zijn vastgesteld voor een gemiddelde groepsgrootte van 6 kinderen. Indien sprake is van een andere groepsgrootte, dan worden de leskosten hierop aangepast.
 
Voor meer informatie over het Jeugdplan, zie Vereniging/Jeugdplan  
 
* Het is mogelijk om je team compleet te maken met een competitielid die niet spelend lid is bij TV Langeland. Hierbij gelden de volgende regels:
 
- Een competitielid moet altijd met motivatie aangevraagd worden bij het bestuur TV Langeland.
- Eigen leden hebben, mits passend in het team altijd voorrang op competitieleden.
- Een competitielid is alleen gerechtigd gebruik te maken van de banen tijdens de competitiewedstrijden (voor- en/of najaarscompetitie). Geen vrijspelen!
- Men mag wel deelnemen aan open toernooien, niet aan onze clubactiviteiten.
- Het competitielidmaatschap is per verenigingsjaar voor deelname aan de voor én najaarscompetitie.
 
** Zomer challenge is een tijdelijk lidmaatschap van 3 maanden die in de periode ligt van juni t/m september. De afgelopen 3 jaar mag u geen lid zijn geweest van TV Langeland. 
 
*** Ondersteunend lidmaatschap is bestemd voor leden die door ziekte/blessures, bevestigd door doktersverklaring, niet in staat zijn om te kunnen tennissen tijdens het tennisseizoen. Ziekte/blessures moet u op het moment doorgeven dat u ziek bent of een blessure heeft. Achteraf wordt niet gedeclareerd!

Betaling contributie Voor de betaling van het lidmaatschap werken we samen met KNLTB Contributie; een online tool die een aantal stappen van het factureren automatiseert, waaronder het versturen van betaalverzoeken en herinneringen, en het verwerken van betalingen. Daarnaast biedt KNLTB Contributie ook voordelen voor jou als lid. Met KNLTB Contributie kun je er namelijk voor kiezen om in termijnen te betalen.  

Hoe werkt het precies? KNLTB Contributie is geen incassobureau, maar een online facturatiemodule die onze vereniging ondersteunt bij het innen van contributiegelden. Aan het begin van het seizoen ontvang je van KNLTB Contributie een betaalverzoek per e-mail, met daarin een link naar jouw persoonlijke betaalpagina. Op jouw persoonlijke betaalpagina kies je heel makkelijk of je betaalt in 1, 2 of 3 termijnen en welke betaalmethode je gebruikt, namelijk iDEAL of automatische incasso.

Let op! Betaal je het liefst in 2 of 3 termijnen? Dan rekent KNLTB Contributie een kleine administratieve bijdrage.   

Betaling lidmaatschap Jeugd Het gedeelte van deze contributie dat voor het lidmaatschap van de vereniging is, wordt door de vereniging apart gefactureerd. Dat betreft de volgende jaarbedragen:
Tot en met 8 jaar                 49,-
9 tot en met 17 jaar             114,-  
Het lesgeld wordt door Houthuyse Sport gefactureerd.