Contributie 2019-2020

Vastgestelde contributie 2019 - 2020
 
Tijdens de extra Algemene Ledenvergadering van 4 februari 2019 is vastgesteld dat de contributie voor de (winter)leden van TV Langeland als volgt wordt:
 
· Jaarlidmaatschap volwassen lid €190,00  
· Jaarlidmaatschap juniorlid €129,00 (geboren in 2001 t/m 2008)
· Jaarlidmaatschap pupil €69,00 (geboren in 2009 of later)
· Jaarlidmaatschap studerend senior €155,00 (geboren in 1993 t/m 2000)
· Jaarlidmaatschap gezinskorting (5 personen thuiswonend op één adres) op aanvraag
 
· Winterlidmaatschap volwassen lid €100,00 
· Winterlidmaatschap juniorlid €50,00 
· Winterlidmaatschap pupil €25,00 
· Winterlidmaatschap studerend senior €70,00
· Winterlidmaatschap gezinskorting (5 personen woonachtig op één adres) op aanvraag 
· Ondersteunend lidmaatschap/donateurschap €30,00
 
* Ondersteunend lidmaatschap is bestemd voor leden die door ziekte/blessures, bevestigd door doktersverklaring, niet in staat zijn om te kunnen tennissen tijdens het tennisseizoen. Ziekte/blessures moet u op het moment doorgeven dat u ziek bent of een blessure heeft. Achteraf wordt niet gedeclareerd!
 
Betaling contributie
Er zijn twee manieren waarop de contributie betaald kan worden:
 
Automatische incasso
Voor het jaarlidmaatschap wordt de contributie in vier keer automatisch geïncasseerd van de opgegeven rekening. De automatische incasso vindt gedurende het seizoen plaats in de eerste week van april, juli, oktober en januari.
 
Voor het winterlidmaatschap wordt de contributie in één keer automatisch geïncasseerd van de opgegeven rekening.
De automatische incasso vindt plaats aan het begin van het winterseizoen te weten eerste week van oktober.
 
Factuur
De factuur wordt ongeveer een maand voorafgaand aan het seizoen verstuurd en dient voor ingaan van het seizoen betaald te worden.