Lidmaatschap

Het verenigingsjaar van TV Langeland is van 1 april t/m 31 maart.
 
Tennisvereniging Langeland heeft beschikking over 8 kunstgrasbanen nabij de Krimpenerbosweg te Krimpen aan den IJssel.
 
De vereniging kent verschillende lidmaatschappen (seizoen 2022/2023); 
 
Pupillen ( 4 t/m 9 jaar)
Junioren (10 t/m 17 jaar)
Senioren (18 jaar en ouder)
Studerend senior (18 jaar t/m 24 jaar)*
Competitie
Zomer challenge **
Ondersteunend ***
 
Bepalend is de leeftijd die men in het kalenderjaar 2022 bereikt, e.e.a. conform richtlijnen KNLTB.
 
* Studenten (18 jaar t/m 24 jaar) kunnen een studentenlidmaatschap aanvragen.
** Zomer challenge is een tijdelijk lidmaatschap van 3 maanden die in de periode ligt van juni t/m september. De afgelopen 3 jaar mag u geen lid zijn geweest van TV Langeland. 
*** Ondersteunend lidmaatschap is bestemd voor leden die door ziekte/blessures, bevestigd door doktersverklaring, niet in staat zijn om te kunnen tennissen tijdens het tennisseizoen. Ziekte/blessures moet u op het moment doorgeven dat u ziek bent of een blessure heeft. Achteraf wordt niet gedeclareerd!
 
U kunt zich online inschrijven via onderstaand aanmeldingsformulier om zo lid te worden van T.V. Langeland. U ontvangt een ontvangstbevestiging van de Ledenadministratie.
 
 
Uw lidmaatschap loopt stilzwijgend door (m.u.v. zomer challenge).
Let op! Het lidmaatschap is exclusief tennislessen.
 
Tennislessen
Ook is het mogelijk om tennislessen te volgen. Houthuyse Sport verzorgt de tennislessen op onze vereniging. Voor meer informatie over de tennislessen en de kosten klik je hier.
 
Baan afhangen
Om te kunnen spelen op onze banen kunt u van tevoren via de KNTLB Club app een baan reserveren of op de club zelf via het afhangbord in de hal. Dit noemen we een baan afhangen. Voor jeugdleden van 13 jaar en jonger is het niet toegestaan na 19.00 uur nog te spelen.
Dit betekent, dat de jeugd als er banen vrij liggen wel mag spelen, maar plaats moet maken als de baan door senioren wordt afgehangen.
 
Bartijden en - diensten
De bar van TV Langeland draait op een enthousiast barteam bestaande uit vrijwilligers van de vereniging. Dit kunnen ze uiteraard niet zonder hulp van u.
De bar van TV Langeland is in de zomermaanden (april t/m september) dagelijks geopend van 8.30h tot 23.30h. In de wintermaanden (oktober t/m maart) is de bar dagelijks geopend van 08.30h tot 12.30h en van 19.00h tot 23.00h. Uiteraard is het mogelijk om voor activiteiten, in overleg met het barteam, af te wijken van deze openingstijden.
Tijdens de (school)kerstvakantie is de bar van TV Langeland gedurende twee weken gesloten. Mocht de vereniging vanwege onderhoud o.i.d. genoodzaakt zijn de bar tijdelijk te sluiten, dan zal dit tijdig middels de nieuwsbrief en/of website van de vereniging kenbaar worden gemaakt.
 
De bardiensten worden door de seniorleden (18+) van TV Langeland gedraaid. De leden met een jaarlidmaatschap draaien per jaar in totaal 3 bardiensten van vier uur. 2 bardiensten in de zomermaanden en 1 bardienst in de wintermaanden.
 
Voor leden die 75 jaar of ouder zijn geldt een vrijstelling. Uiteraard staat het een ieder vrij om toch één of meerdere bardiensten (extra) te draaien. Voor het afkopen van de bardienst geldt een tarief van € 40,00 per bardienst.
 
U kunt maximaal 2 bardiensten afkopen. Ieder lid is verplicht om minimaal één bardienst te draaien. Het inschrijven voor de bardienst gebeurt online. Het barteam informeert de leden middels de nieuwsbrief wanneer het rooster online beschikbaar is. Hier kunt u zich op dezelfde wijze inschrijven als afgelopen seizoenen. 
Voor meer informatie over de bardiensten en het bardienstreglement verwijzen wij u naar ons magazine en de informatiemappen onder de bar in het clubhuis.
 
Cashless vereniging
TV Langeland is een ‘cash-less’ vereniging is. Dit houdt in dat het niet mogelijk is om met contant geld af te rekenen. U kunt aan de bar afrekenen met uw KNLTB-pas (voorkeur) of uw pinpas. Ook in de wintermaanden is TV Langeland een ‘cash-less’ vereniging.
 
Hoe zeg ik op?
Uw lidmaatschap loopt stilzwijgend door wanneer u zich heeft aangemeld bij T.V. Langeland.
 
Indien u onverhoopt niet langer lid wenst te zijn van T.V. Langeland, dient u uw lidmaatschap vóór 1 januari voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar schriftelijk op te zeggen bij de ledenadministratie. U bent officieel afgemeld wanneer u een bevestiging van de ledenadministratie heeft ontvangen. Leden die te laat opzeggen zijn de volledige contributie voor het lidmaatschap verschuldigd voor het komend seizoen.
 
Bijv. wanneer u voor het seizoen 2022/2023 wilt afzeggen, bent u genoodzaakt vóór 1 januari 2022 (het voorgaande verenigingsjaar) op te zeggen.
 
Ondersteunend lidmaatschap is enkel bestemd voor leden die door ziekte/blessures, bevestigd door doktersverklaring, niet in staat zijn om te kunnen tennissen tijdens het tennisseizoen. Ziekte/blessures moet u op het moment doorgeven dat u ziek bent of een blessure heeft. Wanneer u het contributiebedrag voor het nieuwe seizoen al heeft betaald, is restitutie helaas niet meer mogelijk. Indien u het contributiebedrag nog niet heeft betaald, is het mogelijk om tot 1 april, mits er sprake is van een doktersverklaring, uw lidmaatschap om te zetten naar ondersteunend lidmaatschap.