Lidmaatschap

Het verenigingsjaar van TV Langeland loopt van 1 januari t/m 31 december.
 
Tennisvereniging Langeland heeft beschikking over 8 kunstgrasbanen nabij de
Krimpenerbosweg te Krimpen aan den IJssel.
 
De vereniging kent verschillende lidmaatschappen (seizoen 2024); 
 
All-in-lidmaatschap Jeugd – Basis 1
All-in-lidmaatschap Jeugd - Plus 1
Senioren (18 jaar en ouder)
Studerend senior (18 jaar t/m 24 jaar) 2
Competitie
Zomer challenge 3
Ondersteunend 4
 
Bepalend is de leeftijd die men in het kalenderjaar 2024 bereikt, e.e.a. conform
richtlijnen KNLTB.
1 Voor de Jeugd tot en met 17 jaar is een all-in lidmaatschap van toepassing. Er kan
gekozen worden uit een basis-lidmaatschap (1x per week trainen) of een plus-
lidmaatschap (2x per week trainen). Voor meer informatie zie Vereniging/Jeugdplan
2 Studenten (18 jaar t/m 24 jaar) kunnen een studentenlidmaatschap aanvragen.
3 Zomer challenge is een tijdelijk lidmaatschap van 3 maanden die in de periode ligt
van juni t/m september. De afgelopen 3 jaar mag u geen lid zijn geweest van TV
Langeland. 
4 Ondersteunend lidmaatschap is bestemd voor leden die door ziekte/blessures,
bevestigd door doktersverklaring, niet in staat zijn om te kunnen tennissen tijdens het
tennisseizoen. Ziekte/blessures moet u op het moment doorgeven dat u ziek bent of
een blessure heeft. Achteraf wordt niet gedeclareerd!
 
U kunt zich online inschrijven via onderstaand aanmeldingsformulier om zo lid te
worden van T.V. Langeland. U ontvangt een ontvangstbevestiging van de
Ledenadministratie.
 
https://www.tvlangeland.nl/signup
 
Uw lidmaatschap loopt stilzwijgend door (m.u.v. zomer challenge).
De opzegtermijn is 1 maand, het jaarlidmaatschap dient derhalve vóór 1 december
van het lopende
lidmaatschap schriftelijk opgezegd te worden bij de ledenadministratie.
Let op! Het lidmaatschap is exclusief tennislessen.
 

Tennislessen
Ook is het mogelijk om tennislessen te volgen. Houthuyse Sport verzorgt de
tennislessen op onze vereniging. Voor meer informatie over de tennislessen en de
kosten klik je hier.
 
Baan afhangen
Om te kunnen spelen op onze banen kunt u van tevoren via de KNTLB Club app een
baan reserveren of op de club zelf via het afhangbord in de hal. Dit noemen we een
baan afhangen. Voor jeugdleden van 13 jaar en jonger is het niet toegestaan na
19.00 uur nog te spelen.
Dit betekent, dat de jeugd als er banen vrij liggen wel mag spelen, maar plaats moet
maken als de baan door senioren wordt afgehangen.
 
De kantine
Tennisvereniging Langeland is een gezelligheidsvereniging. De kantine speelt hierbij
een belangrijke rol. De kantine van TV Langeland is in eigen beheer en wordt gerund
door een gezellige groep vrijwilligers: Het Barteam. Gelukkig staat het barteam er niet alleen
voor. Leden vullen het barteam aan door het draaien van (verplichte) bardiensten.
De kantine is dagelijks geopend van 9.30h tot 13.30h. In de avonden van 19.30h tot
23.30h. Vanaf 1 oktober wijzigen de openingstijden in de avond en is de kantine open van
19.00h tot 23.00h. Tijdens activiteiten is de kantine ook op andere tijden geopend. Op enkele
feestdagen en gedurende 2 weken in de kerstvakantie is de kantine van TV Langeland
gesloten.
 
De bardiensten worden door de seniorleden (18+) van TV Langeland gedraaid. De
leden draaien per lidmaatschapsjaar 3 bardiensten van vier uur.
 
Leden vanaf 75 jaar zijn vrijgesteld van bardienst. Bestuurs- en commissieleden
kunnen (deels) vrijgesteld worden van bardienst. Uiteraard staat het een ieder vrij om
toch één of meerdere bardiensten te draaien. Hiervoor kunnen zij zichzelf inschrijven.
Ieder lid is verplicht om minimaal 1 bardienst te draaien. U kunt maximaal 2 bardiensten
afkopen. Hiervoor geldt een tarief van € 40,00 per bardienst. Vervuld u de 3de
(verplichte) bardienst niet, dan wordt hiervoor een hoger bedrag van € 60,00 in rekening
gebracht. Het inschrijven voor de bardienst gebeurt online. Het barteam informeert de leden via
denieuwsbrief en de mail wanneer het rooster online beschikbaar is. Voor meer
informatie over de bardiensten en het bardienstreglement verwijzen wij u naar TVLmagazine en
de informatiemappen onder de bar in de kantine.