Lidmaatschap

Het verenigingsjaar van TV Langeland loopt van 1 januari t/m 31 december. Dit is onlangs aangepast – voorheen liep het verenigingsjaar van 1 april t/m 31 maart. Daarom zullen we dit jaar een eenmalige contributie van 9 maanden berekenen voor de maanden april t/m december 2023, uiteraard met aangepast tarief. Het daarop volgende lidmaatschap loopt dan van 1 januari 2024 t/m 31 december 2024.
 
Tennisvereniging Langeland heeft beschikking over 8 kunstgrasbanen nabij de Krimpenerbosweg te Krimpen aan den IJssel.
 
De vereniging kent verschillende lidmaatschappen (seizoen 2023); 
 
Pupillen ( 4 t/m 9 jaar)
Junioren (10 t/m 17 jaar)
Senioren (18 jaar en ouder)
Studerend senior (18 jaar t/m 24 jaar)*
Competitie
Zomer challenge **
Ondersteunend ***
 
Bepalend is de leeftijd die men in het kalenderjaar 2023 bereikt, e.e.a. conform richtlijnen KNLTB.
 
* Studenten (18 jaar t/m 24 jaar) kunnen een studentenlidmaatschap aanvragen.
** Zomer challenge is een tijdelijk lidmaatschap van 3 maanden die in de periode ligt van juni t/m september. De afgelopen 3 jaar mag u geen lid zijn geweest van TV Langeland. 
*** Ondersteunend lidmaatschap is bestemd voor leden die door ziekte/blessures, bevestigd door doktersverklaring, niet in staat zijn om te kunnen tennissen tijdens het tennisseizoen. Ziekte/blessures moet u op het moment doorgeven dat u ziek bent of een blessure heeft. Achteraf wordt niet gedeclareerd!
 
U kunt zich online inschrijven via onderstaand aanmeldingsformulier om zo lid te worden van T.V. Langeland. U ontvangt een ontvangstbevestiging van de Ledenadministratie.
 
 
Uw lidmaatschap loopt stilzwijgend door (m.u.v. zomer challenge).

De opzegtermijn is 1 maand, het jaarlidmaatschap dient derhalve vóór 1 december van het lopende
lidmaatschap schriftelijk opgezegd te worden bij de ledenadministratie.

Let op! Het lidmaatschap is exclusief tennislessen.
 
Tennislessen
Ook is het mogelijk om tennislessen te volgen. Houthuyse Sport verzorgt de tennislessen op onze vereniging. Voor meer informatie over de tennislessen en de kosten klik je hier.
 
Baan afhangen
Om te kunnen spelen op onze banen kunt u van tevoren via de KNTLB Club app een baan reserveren of op de club zelf via het afhangbord in de hal. Dit noemen we een baan afhangen. Voor jeugdleden van 13 jaar en jonger is het niet toegestaan na 19.00 uur nog te spelen.
Dit betekent, dat de jeugd als er banen vrij liggen wel mag spelen, maar plaats moet maken als de baan door senioren wordt afgehangen.
 
De kantine
Tennisvereniging Langeland is een gezelligheidsvereniging. De kantine speelt hierbij een
belangrijke rol. De kantine van TV Langeland is in eigen beheer en wordt gerund door een
gezellige groep vrijwilligers: Het Barteam. Gelukkig staat het barteam er niet alleen voor.
Leden vullen het barteam aan door het draaien van (verplichte) bardiensten.

De kantine is dagelijks geopend van 9.30h tot 13.30h. In de avonden van 19.30h tot 23.30h.
Vanaf 1 oktober wijzigen de openingstijden in de avond en is de kantine open van 19.00h tot
23.00h. Tijdens activiteiten is de kantine ook op andere tijden geopend. Op enkele
feestdagen en gedurende 2 weken in de kerstvakantie is de kantine van TV Langeland
gesloten.
 
De bardiensten worden door de seniorleden (18+) van TV Langeland gedraaid. De leden
draaien per lidmaatschapsjaar 3 bardiensten van vier uur.
 
Leden vanaf 75 jaar zijn vrijgesteld van bardienst. Bestuurs- en commissieleden kunnen (deels) vrijgesteld worden van bardienst. Uiteraard staat het een ieder vrij om toch één of meerdere bardiensten te draaien. Hiervoor kunnen zij
zichzelf inschrijven.

Ieder lid is verplicht om minimaal 1 bardienst te draaien. U kunt maximaal 2 bardiensten
afkopen. Hiervoor geldt een tarief van € 40,00 per bardienst. Vervuld u de 3de (verplichte)
bardienst niet, dan wordt hiervoor een hoger bedrag van € 60,00 in rekening gebracht.

Het inschrijven voor de bardienst gebeurt online. Het barteam informeert de leden via de
nieuwsbrief en de mail wanneer het rooster online beschikbaar is. Voor meer informatie
over de bardiensten en het bardienstreglement verwijzen wij u naar TVLmagazine en de
informatiemappen onder de bar in de kantine.